Orofacijalni Bol nastaje ili kao posledica stomatološke intervencije ili kao rezultat zapaljenja

Bol nakon lečenja kanala korena zuba ili kiretaža parodontalnih dzepova spadaju u blage bolove. Ovi bolovi suzbijaju se primenom brufena i aspirina.

Nakon vađenja zuba se takođe može piti brufen ali ne i aspirin i andol koji bi otežali situaciju. Pacijentima koji su alergični na aspirin i brufen savetujemo kao zamenu paracetamol koji šokazuje slično analgetičko dejtsvo mada bez značajnog zaustavljanja zapaljenja.

Vađenje impaktiranih umnjaka, lečenje kanala bolnih zuba periodontalne hituške intervencije vode se kao intervencije nakon kojih nastaje umeren bol nakon kog se povoljan analgetički efekat postiže primenom Brufena u dozi od 400mg koji je efikasniji od aspirina ili paracetamola jer je dugotrajniji a ostim toga i smanjuje otok čak i dva do tri dana nakon intervencije.

Efekat brufena je još efektniji ukoliko se upotrebi pre nastanka bola tj. pre intervencije.

Za suzbijanje bola u toku nicanja mlečnih zuba obično se primenjuje lidokain za površinsku anesteziju.

Leave a reply