Terapija bola kod stomatoloških intervencija

Tabela sadržaja

Orofacijalni bol nastaje ili kao posledica stomatološke intervencije ili kao rezultat zapaljenja.

Bol nakon lečenja kanala korena zuba ili kiretaža parodontalnih džepova spadaju u blage bolove. Ovi bolovi suzbijaju se primenom brufena i aspirina.

Nakon vađenja zuba se takođe može piti brufen ali ne i aspirin i andol koji bi otežali situaciju. Pacijentima koji su alergični na aspirin i brufen savetujemo kao zamenu paracetamol koji pokazuje slično analgetičko dejtsvo, mada bez značajnog zaustavljanja zapaljenja.

Vađenje umnjaka, lečenje kanala bolnih zuba periodontalne hituške intervencije vode se kao intervencije nakon kojih nastaje umeren bol nakon kog se povoljan analgetički efekat postiže primenom Brufena u dozi od 400mg koji je efikasniji od aspirina ili paracetamola jer je dugotrajniji a osim toga i smanjuje otok čak i dva do tri dana nakon intervencije.

Efekat brufena je još intenzivniji ukoliko se upotrebi pre nastanka bola tj. pre intervencije.

Za suzbijanje bola u toku nicanja mlečnih zuba obično se primenjuje lidokain za površinsku anesteziju.

Podelite:
Picture of dr Đorđe Radlovački
dr Đorđe Radlovački

dr Đorđe počeo je već tokom studija da radi u stomatološkoj ordinaciji Radlovački baveći se 3D dizajniranjem krunica i vinira u softveru i 3D štampom u stomatologiji.

Osnivač je jednog od prvih brendova u ovom regionu koji se bavi digitalnim ortodontskim planom terapije i izrade folija za ispravljanje zuba uz pomoć 3D štampača - "Smile Revolution", koji danas broji preko 30 partnerskih ordinacija širom Srbije.