Šta je zalivanje fisura?

Zalivanje fisura je preventivna procedura koja za cilj ima da štiti zub od nastajanja karijesa.
Medicina 21. Veka je preventiva, smanjiti mogućnost nastanka a ne lečiti. U ordinaciji dr Radlovački trudimo se da ukažemo svima važnost preventive u očuvanju oralnog zdravlja.

Šta je zalivanje fisura?

Zalivanje fisura je preventivna procedura koja za cilj ima da štiti zub od nastajanja karijesa.
Medicina 21. Veka je preventiva, smanjiti mogućnost nastanka a ne lečiti. U ordinaciji dr Radlovački trudimo se da ukažemo svima važnost preventive u očuvanju oralnog zdravlja.

Kako zalivena fisura štiti zub?

Karijes najčešće nastaje u fisurama, sitnim jamicama koje prožimaju zub. Te jamice predstavljaju mesta gde se bakterije zadržavaju i nastaje karijes.

Popunjavajući te jamice (latinski fisura) onemogućava se zadržavanje bakterijama i znatno smanjuje rizik od nastanka karijesa.

Zalivanje fisura iako se češće radi u dečijem dobu, podjednako je bitna i za prevenciju karijesa kod odraslih.

Zalivanje fisura je jeftina procedura, kojom sprečavate moguće kasnije skuplje stomatološke
procedure.

Zalivanje fisura na stalnim molarima smanjujete rizik za nastanak karijesa za 80%

Kako zalivena fisura štiti zub?

Karijes najčešće nastaje u fisurama, sitnim jamicama koje prožimaju zub. Te jamice predstavljaju mesta gde se bakterije zadržavaju i nastaje karijes.

Popunjavajući te jamice (latinski fisura) onemogućava se zadržavanje bakterijama i znatno smanjuje rizik od nastanka karijesa.

Zalivanje fisura iako se češće radi u dečijem dobu, podjednako je bitna i za prevenciju karijesa kod odraslih.

Zalivanje fisura je jeftina procedura, kojom sprečavate moguće kasnije skuplje stomatološke
procedure.

Zalivanje fisura na stalnim molarima smanjujete rizik za nastanak karijesa za 80%

Kako se zalivaju fisure?
Zalivanje fisura vrši se u jednoj poseti i traje svega nekoliko minuta. To je potpuno bezbolna procedura. Fisure se nalaze na bočnim zubima, molarima i premolarima.

Nakon čišćenja zuba postavlja se zalivač koji se hemijski vezuje za površine zubne jamice,bez uklanjanja zubne supstance uz pomoć kiseline plave svetlosti.

Kada je najbolje uraditi zalivanje fisura?
Zalivanje fisura se može raditi kod dece od 6-14godina, godinu dana po nicanju stalnog zuba.

Kako se zalivaju fisure?
Zalivanje fisura vrši se u jednoj poseti i traje svega nekoliko minuta. To je potpuno bezbolna procedura. Fisure se nalaze na bočnim zubima, molarima i premolarima.

Nakon čišćenja zuba postavlja se zalivač koji se hemijski vezuje za površine zubne jamice,bez uklanjanja zubne supstance uz pomoć kiseline plave svetlosti.

Kada je najbolje uraditi zalivanje fisura?
Zalivanje fisura se može raditi kod dece od 6-14godina, godinu dana po nicanju stalnog zuba.

Besplatne Konsultacije