Razlika između mini implantata i klasičnih zubnih implantata

Mini implanti izdvojili su se kao jednostvano, i dostupno rešenje pacijentima koji ne mogu da priušte fiksne radove na bezuboj vilici, a žele bolje rešenje od totalne proteze.

U slučaju nedostatka kosti

Kada je pacijent dugo bez zuba u vilici dolazi do tkzv. resorpcije kosti, kost vremenom nestaje. Na osnovu snimka se procenjuje koliko ima raspoložive kosti i na osnovu toga pravi plan terapije.

 

Za klasične implante neophodno je ugrađivanje veštačke kosti, sačekati 6 meseci da se kost veže, ugraditi implante, a zatim sačekati 4- 6 meseci da se ti implanti opterete novom protezom.

 

Mini implanti su manjih dimenzija od klasičnih zubnih implantata i mogu  da se koriste kada je ovaj slučaj u pitanju, za razliku od klasičnih implantata mogu se opteretiti samo protezama koje se skidaju.

Fiksno ili mobilno rešenje

Nakon ugradnje klasičnih implantata može se izraditi fiksni rad, koji se šrafi na implante i ne skida. Ova metoda naziva se All on X, gde „X“ predstavlja broj nosača, a najčešće je to 4 ili 6.

Na mini implantima izrađuje se proteza koja se skida.

Procedure i vek trajanja

Mini implanti se ugrađuju najčešće bez hiruških noževa, zbog dimenzije implanta i period oporavka je kraći nego kod klasičnih implantata.

U literaturi je poznato da klasični implanti imaju duži vek trajanja od mini implanata. Ipak ni za njih se ne može sa sigurnošću tvrditi da ih organizam neće odbaciti.

Kvalitet života

Totalne proteze mogu da budu nekomforne i da utiču na kvalitet života, pogotovo kada pacijent nema dovoljno kosti. Ugrađivanjem mini implanata one postaju stabilnije i sprečava se njihova rotacija.

Klasični zubni implanti takođe doprinose većoj stabilnosti. Fiksni rad koji se ne skida dodatno doprinosi kvalitetu života.

Zakažite besplatan pregled

Na besplatnom pregledu ćemo se upoznati sa vašim problemom, uzeti sve potrebne informacije od vas kako bismo došli do idealnog rešenja koje se uklapa i u vaš budžet.

Naši pacijenti o nama

Besplatan siguran pregled

Zakažite dijagnostički pregled koji je potpuno besplatan i uključuje detaljan pregled usne duplje, konsultacije sa doktorom i izradu plana terapije.

Plan terapije i аnaliza snimka: 

3000 rsd

3D Snimak jedne vilice i plan terapije:

6000 rsd

3D Snimak obe vilice i plan terapije:

8000 rsd

*Naglasite u kontakt formi ukoliko dolazite iz inostranstva.