VODIČ SA SUZBIJANJE BOLA NAKON INTERVENCIJE

VODIČ SA SUZBIJANJE BOLA NAKON INTERVENCIJE

Orofacijalni Bol nastaje ili kao posledica stomatološke intervencije ili kao rezultat zapaljenja Bol nakon lečenja kanala korena zuba ili kiretaža parodontalnih dzepova spadaju u blage bolove. Ovi bolovi suzbijaju se primenom brufena i aspirina….

Read more