Mini implanti ili obicni implanti

Razlika izmedju mini implanta i klasičnog zubnom implanta

Mini implanti izdvojili su se kao jednostvano, i dostupno rešenje pacijentima koji ne mogu da priušte fiksne radove na bezuboj vilici, a žele bolje rešenje od totalne proteze.

Ovo je pitanje koje često dobijamo od Vas i zato smo odlučili da napišemo tekst o tome i razjasnimo koje su prednosti a koji nedostaci kada su mini implanti u pitanju.

NEDOSTATAK KOSTI

Kada je pacijent dugo bez zuba u vilici dolazi do tkzv. resorpcije kosti, kost vremenom nestaje. Na osnovu snimka se procenjuje koliko ima raspoložiive kosti i na osnovu toga pravi plan terapije.  Za klasične implante neophodno je ugradjivati veštačku kost, sačekati 6 meseci da se kost veže, ugraditi implante, a zatim sačekati 4- 6 meseci da se ti implanti opterete novom protezom.

Mini implanti su manjih dimenzija od klasičnih zubnih implantata i mogu  da se koriste kada je ovaj slučaj u pitanju, za razliku od klasičnih implantata mogu se opteretiti samo protezama koje se skidaju.

FIKNO ILI MOBILNO REŠENJE

Nakon ugradnje klasčniih implantata može se izraditi fiksni rad, koji se šrafi na implante i ne skida. Ova metoda naziva se all on x . Na mini implantima izradjuje se proteza koja se skida.

PROCEDURA

Mini implanti se ugradjuju najčešće bez hiruških noževa, zbog dimenzije implanta period oporavka je kraći za mini implante.

VEK TRAJANJA

U literaturi je poznato da klasični implanti imaju duži vek trajanja od mini implanata.
Ipak ni za njih se ne može sa sigurnošću tvrditi da ih organizam neće odbaciti.
Spec. Dr Radlovački ima dugačko iskustvo ugradnje mini implantata, i veliki broj pacijenata sa ugradjenim mini implantima koji traju  preko 10 godina.

KVALITET ŽIVOTA

Totalne proteze, pogotovo kada pacijent nema dovoljno kosti, mogu da budu nekomforne i da utiču na kvalitet života.

Ugradjivanjem mini implanata one postaju stabilnije i sprečavaju njihovu rotaciju.

Klasični implanti doprinose većoj stabilnosti. Fiksni rad koji se ne skida dodatno doprinosi kvalitetu života.

GARANCIJA NA RADOVE

Stomatoloska ordinacija Dr Radlovački & Team daje garancije na sve radove. Bitan faktor na garanciju jesu redovne kontrole na koje vas obavezujemo. Redovne kontrole jednom godišnje su obavezne kako bi se na vreme reagovalo.

dr radlovački

Implanti po nekim kriterijumima jesu bolje rešenje. Tokom dugogodišnjeg pozitivnog iskustva sa mini implantima pokazali su se kao odlično rešenje u rehabilitaciji totalne bezubosti.

Spec. Dr Radlovački
Besplatne Konsultacije