Da li želite minimalno invazivno dugotrajno rešenje?

Idealna alternativa zubnim krunicama I sivim (amalgamskim) plombama.
Moderni stomatološki materijali omogućili su nam uštedu zubne supstance, ne ukljanjajući zdrav deo zuba
Digitalni način izrade daje nam preciznost i estetiku

Da li želite minimalno invazivno dugotrajno rešenje?

Idealna alternativa zubnim krunicama I sivim (amalgamskim) plombama.
Moderni stomatološki materijali omogućili su nam uštedu zubne supstance, ne ukljanjajući zdrav deo zuba
Digitalni način izrade daje nam preciznost i estetiku

Šta su keramičke plombe?

Inlay, Onlay i Overlay (keramičke plombe) su protetski ispuni, a često nazivani i indirektni ispuni (plombe).

Za razliku od klasičnih ispuna koji se rade i modeluju u ustima od kompozitnih
materijala, Inlay, Onlay i Overlay se izrađuje uz pomoć CAD/CAM tehnologije najnovije tehnologije.

Odličan su izbor za velika oštećenja pogotovo kod lečenih zuba kao i kod
ispuna kod kojih ne možemo dobiti uslove za klasične kompozitne plombe, zamena amalgamskih plombi.

Šta su keramičke plombe?

Inlay, Onlay i Overlay (keramičke plombe) su protetski ispuni, a često nazivani i indirektni ispuni (plombe).

Za razliku od klasičnih ispuna koji se rade i modeluju u ustima od kompozitnih
materijala, Inlay, Onlay i Overlay se izrađuje uz pomoć CAD/CAM tehnologije najnovije tehnologije.

Odličan su izbor za velika oštećenja pogotovo kod lečenih zuba kao i kod
ispuna kod kojih ne možemo dobiti uslove za klasične kompozitne plombe, zamena amalgamskih plombi.

U poređenju sa kompozitnim plombama:

Velika oštećenja

Kada je veliki deo zubnog tkiva oštećen, ne mogu se nadoknaditi kompozitom već je neophodno koristiti čvršći material.
Ranije su se veliki ispuni stavljali pod krunicu (zubnu navlaku). Korišćenje nove tehnologije i savremenih načina izrade, olakšalo nam je i omogućilo jednostavnu izradu keramičkih plombi.
Keramička plomba omogućava nam da zbrinemo oštećen zub sa što manje uklanjaja preostalog zdravog zubnog tkiva.

Odlično rubno prijanjanje keramičkih plombi

U protetici pojam rubnog prijanjanja je od velikog značaja. Što rub nadoknade bolje prijanja uz zub to je manja veravotnoća da će doći do ponovnog karijesa, usled ulaska hrane i  bakterija.
Rub keramicke plombe precizno se odredjuje u kompjuteru softverski, softverski na osnovu 3D skena.

Dugotrajnost

Tokom godina kompozitni materijali imaju tendenciju da se smanjuju, samim tim ugrožavaju i rubno prijanjajne. Keramičke plombe su stabilne i obezbeđuju veću dugogtrajnost.

Estetika i kontakti

Keramičke plombe omogućavaju nam vrhunsku estetiku, kao i usklađen kontakt koji se takođe u softveru prethodno isplanira.

U poređenju sa kompozitnim plombama:

Velika oštećenja

Kada je veliki deo zubnog tkiva oštećen, ne mogu se nadoknaditi kompozitom već je neophodno koristiti čvršći material.
Ranije su se veliki ispuni stavljali pod krunicu (zubnu navlaku). Korišćenje nove tehnologije i savremenih načina izrade, olakšalo nam je i omogućilo jednostavnu izradu keramičkih plombi.
Keramička plomba omogućava nam da zbrinemo oštećen zub sa što manje uklanjaja preostalog zdravog zubnog tkiva.

Odlično rubno prijanjanje keramičkih plombi

U protetici pojam rubnog prijanjanja je od velikog značaja. Što rub nadoknade bolje prijanja uz zub to je manja veravotnoća da će doći do ponovnog karijesa, usled ulaska hrane i  bakterija.
Rub keramicke plombe precizno se odredjuje u kompjuteru softverski, softverski na osnovu 3D skena.

Dugotrajnost

Tokom godina kompozitni materijali imaju tendenciju da se smanjuju, samim tim ugrožavaju i rubno prijanjajne. Keramičke plombe su stabilne i obezbeđuju veću dugogtrajnost.

Estetika i kontakti

Keramičke plombe omogućavaju nam vrhunsku estetiku, kao i usklađen kontakt koji se takođe u softveru prethodno isplanira.

Procedura

Konsultacije/Priprema

Stomatolog mora pripremiti zub za izradu otiska uklanjanjem stare plombe kao ili uklananjem karijesa..

Digitalni Otisak

Nakon pripreme se radi skeniranje zuba / digitalni otisak. Neprijatne otisne mase zamenili smo intraoralnim skenerom. U ordinaciji koristimo 3Shape intraoralni skener najnovije generacije.

3shape sem vašeg komfora, nama daje na preciznosti, kao i odredjivanje boje koja će se bolje uklopiti uz vaše ostale zube.

3D Dizajn

Na osnovu digitalnog otiska vrši se softversko dizajniranje plombe, njeno naleganje oblik i precizno kompjutersko planiranje kontakta sa ostalim zubima, a samim tim obezbedili dugotrajnost.

Kada se predlažu keramicke plombe?

Preporučuju se svima koji imaju oštećenja zubnog tkiva a želeli bi dugotrajnije i
kvalitetnije rešenje od klasičnog ispuna(plombe).

Koriste se u slučajevima kada je došlo do većeg oštećenja zubne krunice, gde nema dovoljno zubnoga tkiva za izradu kompozitnog ispuna, a da oštećenje zuba nije toliko veliko da zahteva izradu zubne krunice.

Ušteda zubnog tkiva
Odličan su izbor i za one koje žele minimalno invazivnu stomatološku terapiju jer ne zahtevaju veliko uklanjanje zubnog tkiva, kao što je slučaj kod krunica.

Kada se predlažu keramicke plombe?

Preporučuju se svima koji imaju oštećenja zubnog tkiva a želeli bi dugotrajnije i
kvalitetnije rešenje od klasičnog ispuna(plombe).

Koriste se u slučajevima kada je došlo do većeg oštećenja zubne krunice, gde nema dovoljno zubnoga tkiva za izradu kompozitnog ispuna, a da oštećenje zuba nije toliko veliko da zahteva izradu zubne krunice.

Ušteda zubnog tkiva
Odličan su izbor i za one koje žele minimalno invazivnu stomatološku terapiju jer ne zahtevaju veliko uklanjanje zubnog tkiva, kao što je slučaj kod krunica.

Besplatne Konsultacije