Dr Đorđe Radlovački

dr Đorđe počeo je već tokom studija da radi u stomatološkoj ordinaciji Radlovački baveći se 3D dizajniranjem krunica i vinira u softveru i 3D štampom u stomatologiji.

 

Osnivač je jednog od prvih brendova u ovom regionu koji se bavi digitalnim ortodontskim planom terapije i izrade folija za ispravljanje zuba uz pomoć 3D štampača – „Smile Revolution„, koji danas broji preko 30 partnerskih ordinacija širom Srbije.

 

Kao podmladak ordinacije, uz dr Slavoljuba uvodi digitalne terapijske protokole najviše usmerene na planiranje estetskih procedura kao i protetske rehabilitacije kompleksnih slučajeva.

Aktivno se edukuje u inostranstvu u polju moderne estetske stomatologije, biološkog pristupa pacijentima i inovacija u stomatologiji koje svakodnevno uvodi u praksu.